Greeha Laxmi Saving & Credit Co-operative Limited
Ghadiarhwa Ward No. 10 Birgunj, Parsa , Nepal
Greeha Laxmi Saving & Credit Co-operative Limited
Ghadiarhwa Ward No. 10 Birgunj, Parsa , Nepal

ATM सेवा सुचरु भयको सुचन 2077.12.30

नयाँ बर्ष २०७८ को शुभकामना का साथ सदश्य हरु माझ हामी ATM सेवा सन्चालन गरी रहेको छौ । अत ATM कार्ड लिन को लागि कार्यलए मा संपर्क गर्न अनुरोध छ ।